» artykuły bieżące 
» artykuły archiwalne, listy otwarte, korespondencja 
- Spadek teksaski. List do Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej
- List otwarty - Prezydent P.O. George Bush. Polityka USA.
- List otwarty - Prezydent USA George Dablju Bush. Polityka USA.
- Spadek teksaski. List do Gubernatora Stanu Teksas
- Spadek teksaski.List do Prezydenta Lecha Wałęsy
- Polska nadal w okowach zadłużenia
- Polska w cieniu rocznicowych wspomnień. Straty wojenne.II wojna światowa.Finanse
- Jeszcze wokół zadłużenia Polski
- Ten spadek ma wartość 1,5 mld dolarów. Kiedy Dębiccy odzyskają swój kawałek Teks
- Uwagi na temat udziału studentów w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych [...]
- O wyższy poziom doktoratów z zakresu nauk ekonomicznych
- Kobieta w społeczności akademickiej
- Próba zastos. rachunków gospodarstw kolektywn. dla analizy ekonometrycznej [...]
» artykuły archiwalne nieopublikowane 
- Adwersarzom nicejskich ustaleń gwoli przypomnienia. Polska. Europa. II wojna św.
- Fatalna pomyłka. Jugosławia.Kosowo.Zniszczenia wojenne. Stosunki miedzynarodowe.
- Kobieto obudź się, idzie NOWE
» inne 
- Sprawozdania - Komisje Naukowe PAN O/Kraków. Polska. Zadłużenie krajów. Złoto.
- Ludwik Napoleon Dębicki - curriculum vitae. Spadek teksaski.USA.Polska.

 
     
 
   
   » inne  » Ludwik Napoleon Dębicki - curriculum vitae. Spadek teksaski.USA.Polska.

Ludwik Napoleon Dębicki – curriculum vitae


 


Ludwik Dębicki, syn Józefa i Tekli z Komodzińskich, urodził się        2 kwietnia 1807 roku w Grzymałowie w powiecie kieleckim.


Ludwik Dębicki walczył w 1830 roku w Powstaniu Listopadowym. Początek historii tzw.”spadku teksaskiego” wywodzi się z nieznanego na ogół epizodu represyjnego działania zaborców w stosunku do uczestników Powstania Listopadowego w Polsce w 1830 roku.


Po upadku Powstania żołnierze, chorążowie i oficerowie ze stanu szlacheckiego rozproszyli się po całej Europie. Uciekających z zaboru rosyjskiego internowali niemieccy i austriaccy zaborcy. Cesarz Austro-Węgier, Franciszek I, uwięził kilkuset Polaków w twierdzy w Trieście, ale ponieważ było to połączone z wielkimi kosztami, zwrócił się do prezydenta Stanów Zjednoczonych o przyjęcie ich w charakterze osadników. Kongres USA wyraził zgodę i w roku 1834 w Nowym Jorku wysadzono na ląd 235 polskich powstańców, byłych uczestników Powstania Listopadowego. Z Triestu za ocean przetransportowano ich na pokład dwóch fregat „Guerrero” i „Elia”, przy czym dla nich wszystkich sporządzono tylko jedną listę i w dodatku wszystkim 235 pasażerom nadano imiona włoskie. W ten sposób mój przodek otrzymał imię Napoleona.


Prezydent USA Andrew Jackson podpisał stosowny dokument         i naszym powstańcom przydzielono ziemię do uprawy w Rackford nie opodal Chicago.


Ale nie wszystkim Polakom to zajęcie odpowiadało, stąd na własną rękę szukali zajęcia stosowniejszego do swego wieku i wykształcenia.


L.N.Dębicki w czerwcu 1834 roku znalazł się w Alabamie. W tym czasie w Teksasie toczyły się krwawe walki między Meksykanami             i kolonistami z północnych stanów Ameryki. L.N.Dębicki zaciągnął się ochotniczo w szeregi wojsk amerykańskich jako artylerzysta. W krótkim czasie, za wybitną odwagę i bohaterstwo otrzymał odznaczenia i awanse. Jego kompania, pseudonim „Watt” często z uznaniem była wymieniana w rozkazach dowódców.


Polacy walczyli w imieniu osadników amerykańskich o Teksas, który do 1803 roku był hiszpański i zwyciężali w wielu bitwach, np. w 1836 roku pod Alamo, ale niestety, wojna w Teksasie dla zdecydowanej większości Polaków – powstańców listopadowych zakończyła się tragicznie. Jeszcze tego samego 1836 roku, tym razem w miejscowości Goliath, oddział płk. Fannina, prowadzony przez polskich oficerów, został otoczony przez wielokrotnie liczniejsze wojska meksykańskiego generała Lopeza i doszczętnie rozbity. W bitwie tej 27 marca 1836 roku zginął Ludwik Napoleon Dębicki.


Różne źródła informacji, pochodzące z tego okresu, różnie relacjonują przebieg opisanych powyżej zdarzeń, ale jedno nie ulega wątpliwości, że w tych walkach o wolność Teksasu szczególnie wyróżniły się cztery osoby z Polski:


Ludwik Napoleon Dębicki, Jan Kornicki i dwaj bracia Adolf               i Franciszek Petrusewiczowie (ci ostatni uratowali się z rzezi pod Goliath).


Ich bohaterstwo i odwagę wyróżnił później wolny już Stan Teksas nagrodami w postaci przyznania im i ich spadkobiercom różnych działek ziemi.


W roku 1856 rząd amerykański przyznał L.N.Dębickiemu pośmier-tnie trzy działki o łącznej powierzchni przeszło 16 km2 i na tych właśnie działkach w 1876 roku odkryto olbrzymie złoża ropy naftowej. Dzisiaj, większość z 80 odwiertów zlokalizowanych na tych działkach, eksploatują koncerny Expo Oil, Shel oraz State Oil.


I tak się zaczęła historia tzw „spadku teksaskiego”.


                                                                                   opr.Wilhelm Dębicki


  
     
   
 
licznik odwiedzin - 29308260        | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS